Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

เป็นแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้วที่เหมาะสำหรับงานกรุผนังในงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ซีเมนต์ผสมพิเศษรวมกับใยแก้วนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ความยืดหยุ่นได้ดี น้ำหนักเบาสามารถ รับแรงดึงของแผ่นได้ดี ลดความหนาและน้ำหนักของแผ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถติดตั้งบนโครงสร้างของผนัง และโครงคร่าวที่ออกแบบไว้ได้ อย่างง่ายดายขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน สามารถสร้างสรรค์ ลวดลายบนพื้นผิวของแผ่นได้หลายรูปแบบตามต้องการ

Wall Dekor Out Door is fiberglass reinforced concrete which is proper for wall decorations in both of exterior and interior architectures . It made of special composite cement with imported fiberglass. Specifications of Wall de’kor outdoor are ductile, low density, high tensile strength as well as to reduce its thickness and weight . In order to, you easily install it into the wall and design structure. The process of production can design texture on its surface in many ideas.เป็นแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้วที่เหมาะสำหรับงานกรุผนังในงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ซีเมนต์ผสมพิเศษรวมกับใยแก้วนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ความยืดหยุ่นได้ดี น้ำหนักเบาสามารถ รับแรงดึงของแผ่นได้ดี ลดความหนาและน้ำหนักของแผ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถติดตั้งบนโครงสร้างของผนัง และโครงคร่าวที่ออกแบบไว้ได้ อย่างง่ายดายขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน สามารถสร้างสรรค์ ลวดลายบนพื้นผิวของแผ่นได้หลายรูปแบบตามต้องการ

Wall Dekor Out Door is fiberglass reinforced concrete which is proper for wall decorations in both of exterior and interior architectures . It made of special composite cement with imported fiberglass. Specifications of Wall de’kor outdoor are ductile, low density, high tensile strength as well as to reduce its thickness and weight . In order to, you easily install it into the wall and design structure. The process of production can design texture on its surface in many ideas.เป็นแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้วที่เหมาะสำหรับงานกรุผนังในงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ซีเมนต์ผสมพิเศษรวมกับใยแก้วนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ความยืดหยุ่นได้ดี น้ำหนักเบาสามารถ รับแรงดึงของแผ่นได้ดี ลดความหนาและน้ำหนักของแผ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถติดตั้งบนโครงสร้างของผนัง และโครงคร่าวที่ออกแบบไว้ได้ อย่างง่ายดายขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน สามารถสร้างสรรค์ ลวดลายบนพื้นผิวของแผ่นได้หลายรูปแบบตามต้องการ

Wall Dekor Out Door is fiberglass reinforced concrete which is proper for wall decorations in both of exterior and interior architectures . It made of special composite cement with imported fiberglass. Specifications of Wall de’kor outdoor are ductile, low density, high tensile strength as well as to reduce its thickness and weight . In order to, you easily install it into the wall and design structure. The process of production can design texture on its surface in many ideas.เป็นแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้วที่เหมาะสำหรับงานกรุผนังในงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ซีเมนต์ผสมพิเศษรวมกับใยแก้วนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ความยืดหยุ่นได้ดี น้ำหนักเบาสามารถ รับแรงดึงของแผ่นได้ดี ลดความหนาและน้ำหนักของแผ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถติดตั้งบนโครงสร้างของผนัง และโครงคร่าวที่ออกแบบไว้ได้ อย่างง่ายดายขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน สามารถสร้างสรรค์ ลวดลายบนพื้นผิวของแผ่นได้หลายรูปแบบตามต้องการ

Wall Dekor Out Door is fiberglass reinforced concrete which is proper for wall decorations in both of exterior and interior architectures . It made of special composite cement with imported fiberglass. Specifications of Wall de’kor outdoor are ductile, low density, high tensile strength as well as to reduce its thickness and weight . In order to, you easily install it into the wall and design structure. The process of production can design texture on its surface in many ideas.เป็นแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้วที่เหมาะสำหรับงานกรุผนังในงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ซีเมนต์ผสมพิเศษรวมกับใยแก้วนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ความยืดหยุ่นได้ดี น้ำหนักเบาสามารถ รับแรงดึงของแผ่นได้ดี ลดความหนาและน้ำหนักของแผ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถติดตั้งบนโครงสร้างของผนัง และโครงคร่าวที่ออกแบบไว้ได้ อย่างง่ายดายขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน สามารถสร้างสรรค์ ลวดลายบนพื้นผิวของแผ่นได้หลายรูปแบบตามต้องการ

Wall Dekor Out Door is fiberglass reinforced concrete which is proper for wall decorations in both of exterior and interior architectures . It made of special composite cement with imported fiberglass. Specifications of Wall de’kor outdoor are ductile, low density, high tensile strength as well as to reduce its thickness and weight . In order to, you easily install it into the wall and design structure. The process of production can design texture on its surface in many ideas.Thumb1
Use keys ↑ and ↓ or the wheel of the mouse to navigate.