Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

ทำสีได้ง่าย ผิวด้านหลังเคลือบกันน้ำ มีความคมชัดของลาย เหมาะกับการติดตั้งพื้นที่ภายใน เนื้อไม้มีความหนาแน่นสูง ทนทาน ขึ้นลายได้ง่าย เนื้อไม้แน่นปราศจากรูพรุน สามารถขึ้นรูปโค้งหรือรูปทรงอื่นๆได้ตามต้องการ มีแรงยึดเหนี่ยวประตูเกลียว เหมาะกับงานตกแต่งภายใน

Easy to color : Water proof coated Back, District pattern
High Density: Durable, Patternable
Poreless MDF Panel : Offering flexibility to curve
Holding Strength: Good for Interior Decorative work
ทำสีได้ง่าย ผิวด้านหลังเคลือบกันน้ำ มีความคมชัดของลาย เหมาะกับการติดตั้งพื้นที่ภายใน เนื้อไม้มีความหนาแน่นสูง ทนทาน ขึ้นลายได้ง่าย เนื้อไม้แน่นปราศจากรูพรุน สามารถขึ้นรูปโค้งหรือรูปทรงอื่นๆได้ตามต้องการ มีแรงยึดเหนี่ยวประตูเกลียว เหมาะกับงานตกแต่งภายใน

Easy to color : Water proof coated Back, District pattern
High Density: Durable, Patternable
Poreless MDF Panel : Offering flexibility to curve
Holding Strength: Good for Interior Decorative work
ทำสีได้ง่าย ผิวด้านหลังเคลือบกันน้ำ มีความคมชัดของลาย เหมาะกับการติดตั้งพื้นที่ภายใน เนื้อไม้มีความหนาแน่นสูง ทนทาน ขึ้นลายได้ง่าย เนื้อไม้แน่นปราศจากรูพรุน สามารถขึ้นรูปโค้งหรือรูปทรงอื่นๆได้ตามต้องการ มีแรงยึดเหนี่ยวประตูเกลียว เหมาะกับงานตกแต่งภายใน

Easy to color : Water proof coated Back, District pattern
High Density: Durable, Patternable
Poreless MDF Panel : Offering flexibility to curve
Holding Strength: Good for Interior Decorative work
ทำสีได้ง่าย ผิวด้านหลังเคลือบกันน้ำ มีความคมชัดของลาย เหมาะกับการติดตั้งพื้นที่ภายใน เนื้อไม้มีความหนาแน่นสูง ทนทาน ขึ้นลายได้ง่าย เนื้อไม้แน่นปราศจากรูพรุน สามารถขึ้นรูปโค้งหรือรูปทรงอื่นๆได้ตามต้องการ มีแรงยึดเหนี่ยวประตูเกลียว เหมาะกับงานตกแต่งภายใน

Easy to color : Water proof coated Back, District pattern
High Density: Durable, Patternable
Poreless MDF Panel : Offering flexibility to curve
Holding Strength: Good for Interior Decorative work
ทำสีได้ง่าย ผิวด้านหลังเคลือบกันน้ำ มีความคมชัดของลาย เหมาะกับการติดตั้งพื้นที่ภายใน เนื้อไม้มีความหนาแน่นสูง ทนทาน ขึ้นลายได้ง่าย เนื้อไม้แน่นปราศจากรูพรุน สามารถขึ้นรูปโค้งหรือรูปทรงอื่นๆได้ตามต้องการ มีแรงยึดเหนี่ยวประตูเกลียว เหมาะกับงานตกแต่งภายใน

Easy to color : Water proof coated Back, District pattern
High Density: Durable, Patternable
Poreless MDF Panel : Offering flexibility to curve
<Holding Strength: Good for Interior Decorative work
Thumb1
Use keys ↑ and ↓ or the wheel of the mouse to navigate.